call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Антония Димова

Адвокат
Адвокат Антония Димова
Антония Димова
Адвокат
За контакти
0883 445 516
rastashki.laws@gmail.com

Автобиография на Адвокат Антония Димова

Адвокат Антония Димова е завършила юридическия факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Дипломира се през 2008 г. и стартира своята правна кариера. След успешно издържан изпит пред Софийска адвокатска колегия се вписва като адвокат и започва своята практика в гр. София. Адвокат Димова има дългогодишен опит в областта на наказателното право, лекарските грешки и делата срещу частни съдебни изпълнители. Многобройните спечелени дела на адвокат Антония Димова са доказателство за нейния безкомпромисен професионализъм.