call us icon
kantora@rastashki.com
0878 103 330

Христина Панова

Адвокатски сътрудник
Христина Панова
Христина Панова
Адвокатски сътрудник
За контакти
0878 103 330
rastashki.laws@gmail.com

Адвокатски сътрудник Христина Панова е възпитаник на юридическия факултет на Университетът за национално и световно стопанство. През 2020г. завършва образованието си в специалност „Право“ с образователна степен „магистър“.

През 2019г. започва работа в адвокатска кантора „Расташки“ като адвокатски сътрудник при адвокат Христо Расташки от Софийска адвокатска колегия. Позицията е свързана с висока отговорност и цялостно юридическо обслужване на клиентите на адвокатска кантора „Расташки“.

Адвокатски сътрудник Христина Панова притежава солидни теоретични познания в областта на семейното, вещното и гражданското право.