call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Ивета Стоянова

Адвокатски сътрудник
Ивета Стоянова
Ивета Стоянова
Адвокатски сътрудник
За контакти
0883 445 516
rastashki.laws@gmail.com

Адвокатски сътрудник Ивета Стоянова следва обучение в специалност  „Право“ в „Нов български университет“ гр. София. Работила е в сферата на изпълнителното производство, а след това продължава професионалното си развитие в семейно, наследствено и вещно право. През месец май 2020 г. започва работа като адвокатски сътрудник в Адвокатска кантора Расташки, а през юли същата година е вписана в Софийска адвокатска колегия. Ивета Стоянова владее свободно английски и немски език при комуникацията си с клиенти на адвокатската кантора.