call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Христо Расташки

АДВОКАТ
Христо Расташки
Христо Расташки
Адвокат
За контакти
0883 445 516
rastashki.laws@gmail.com

Автобиография на Адвокат Христо Расташки

Адвокат Христо Расташки е възпитаник на юридическия факултет на Нов Български Университет. През 2013 г. се дипломира след успешно положени държавни изпити, пред нормативно определена комисия.

През 2014 г., след шест месечен стаж към Министерство на правосъдието, придобива юридическа правоспособност, полагайки предвидения в „Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование и квалификация „юрист“, изпит.

Адвокат Расташки преминава успешно изпит пред Висшия адвокатски съвет и се вписва в Софийска адвокатска колегия през 2015 г. По-късно същата година, се регистрира в Националния регистър за правна помощ към Национално бюро за правна помощ на Република България, като започва самостоятелна практика и отваря своята кантора в гр. София.

Адвокат Расташки притежава солидни теоретични познания, както и практически опит в областта на наказателното, търговското, гражданско, административно, вещно, трудово и застрахователното право, по които осъществява правна помощ и процесуално представителство на своите клиенти.

По време на своята практика работи с корпоративни клиенти, както и с физически лица във всички правни сфери. Негови клиенти са били членове на борда на директорите на големи акционерни дружества, както и множество чуждестранни инвеститори.

Адвокат Христо Расташки говори свободно английски и немски език, с което може да ви бъде полезен в консултации и правни услуги свързани с чуждестранни клиенти.