call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Дела при ПТП

дела при птп - обезщетения, права, документи

Пострадал при ПТП

Всеки пострадал от пътно-транспортно произшествие – ПТП, има право на парично обезщетение за причинените му травматични увреждания – всички телесни увреждания, болка, страдания и стрес.
При настъпване на смърт, вследствие на ПТП, обезщетение се дължи на близките на починалия.

Кой има право на обезщетение при ПТП

  • Всеки пострадал от ПТП – независимо дали е водач на МПС, пасажер, пешеходец или колоездач.
  • Близките на починал при ПТП.
  • Единствено виновния за катастрофата водач няма право на обезщетение.

Кой дължи обезщетение на пострадал при ПТП

Обезщетение за претърпените вреди на пострадал при ПТП се дължи от Застрахователя по застраховка гражданска отговорност на виновния водач. В случай, че няма сключена такава, обезщетението се изплаща от Гаранционен фонд.

Важни документи за предявяване на претенция към застрахователя

  1. Протокол от пътна полиция за настъпването на ПТП.
  2. Всички медицински документи за извършени прегледи и лечение.

Причинно – следствена връзка

За да се дължи обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди е необходимо да има причинно – следствена връзка. Такава е налице, когато посочените вреди са настъпили пряко и непосредствено, от конкретното ПТП.

Важно!!! Незабавно се обърнете към адвокат

За да бъдат защитени правата ви и спазени всички срокове предвидени в закона се обърнете към специалист, който ще ви консултира какво е необходимо конкретно за вашия случай.

Процедура

Претенцията се предявява за доброволно плащане пред Застрахователя по застраховка гражданско отговорност. Срокът за произнасяне на Застрахователя според Кодекса на застраховането е 3 месеца. В този срок Застрахователя определя размера на обезщетението. В случай на отказ от плащане или предлагане на твърде ниска сума, която не съответства на травматичните увреждания, имате право да предявите претенцията си, като се образува дело пред компетентния съд. След приключване на гражданския процес Ви се дължи сумата присъдена с влязло в сила Решение.