call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Недвижими имоти

Недвижими имоти

Правно съдействие в областта на недвижимите имоти

Адвокатска кантора „Расташки“, която се намира в София, предлага пълно правно обслужване в областта на недвижимите имоти. Ние сме специализирали в този отрасъл на правото и градим нашата репутация въз основа на огромен опит. Независимо от вашия казус, ние ще ви предоставим консултация и правна помощ на най-високо ново.

През годините в нашата кантора са идвали клиенти с множество различни въпроси относно сделки с недвижими имоти, вещноправни тежести, семейна имуществена общност, делба на съсобствен имот, наследство, сервитути, дела за собственост и увреждания, местни данъци и такси и др. Ние знаем, че доверието във вашия адвокат е водеща стъпка към успеха.

Адвокат по недвижими имоти в София за цяла България

Както посочихме, областта на вещното право или юридическата съвкупност от всички области на правно съдействие, свързано с недвижимите имоти, което можем да ви предоставим е в широка гама. На нашия уебсайт можете да откриете информация относно:

  1. Покупко-продажба на имот. (предварителен договор и нотариален акт)
  2. Дела за собственост на имот. (Ревандикационни искове).
  3. Дела за фалшиви завещания. (неавтентични или неверни).
  4. Придобиване на имот по давност. (обстоятелствена проверка).
  5. Дела за наследство на имоти.
  6. Делба на имот. (доброволна и съдебна)
  7. Дела по договори за наем. Цялостно съдействие при наемно правоотношение.
  8. Дела за право на строеж и учредяването му (суперфиция).
  9. Прехвърляне на имот срещу гледане.

Освен посочените често срещани казуси, в нашата практика, ние можем да ви съдействаме и с учредяване на вещноправни тежести като ипотека или пожизнено право на ползване върху недвижим имот. Делба на семейни имоти след развод, които са в режим на семейна имуществена общност, както и с негаторни искове против чужди вредоносни действия, отказ от наследство, както и много други разновидности на граждански проблеми, които възникват при недвижимите имоти.

Защо трябва да се консултирам с адвокат по недвижими имоти, преди да предприема действия

Поради честите случаи на измама, когато се отнася до сделки и правни действия, които се извършват с недвижим имот, от особена важност е консултацията с опитен юрист. При покупко-продажбите следва да се прегледа цялата история на имота, както и да се направи справка относно вписани вещноправни тежести в Имотния регистър при Агенция по вписванията. Всеки купувач е застрашен от възможността да закупи имот, заедно с вещноправна тежест върху него, ако тези проверки се отминат с лека ръка.

Освен това, всяко правно действие, свързано с недвижимите имоти, било то покупко-продажба или дарение или учредяване на право на ползване е свързано с високи нотариални разноски, както и заплащане на такса вписване и местни данъци. Консултацията с нас може да ви спести ненужни действия и такси и да постигнете целта си много по-бързо и лесно.

Как да си извадя документ за собственост за моя имот, ако не притежавам нотариален акт

Често се налага, като адвокати по недвижими имоти в София, да предоставяме съдействие и правна помощ при липса на документ за собственост. Когато поради една или друга причина собственика на недвижим имот не притежава документ, с който да се легитимира като такъв, но владее имота повече от десет години, следва да се извърши обстоятелствена проверка пред нотариус и да се издаде констативен нотариален акт за собственост на въпросния недвижим имот.

Порцеса по сдобиване с документ за собственост въз основа на изтекъл давностен срок на придобивна давност е сложен и започва с молба-декларация, която следва да се изготви прецизно и да се завери пред необходимите държавни институции. След като се набавят всички необходими документи, приложения към нея, трябва да се извърши същинския процес на обстоятелствената проверка пред нотариус с район на действие по местонахождение на имота. Процедурата се провежда като се разпитат трима свидетели, относно факта на владението. Разпитът им се протоколира и въз основа на техните показания, Вие се признавате за собственик на недвижимия имот и ви се издава констативен нотариален акт.

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
Спечелено дело за делба на имот
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ДЕЛБА ЗА ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ ДЕЛБА ЗА ИМОТ
Спечелено дело за недвижим имот
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
Спечелено дело за строителни работи в имот
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
СПЕЧЕЛЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
🔑 Как да бъда сигурен, че имотът, който купувам е проверен за тежести?

Проверката за тежести се извършва, чрез справка в имотния регистър, от която са видими всички вписвания върху имота. Консултирайте се с добър адвокат при нужда от тълкуване на документа. Обърнете внимание на датата на предоставеното удостоверение за тежести и за какъв период е то.

📑 Нужен ли ми е предварителният договор за покупко-продажба и колко струва?

Предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот е най-важният документ, който се изготвя по време на сделката. В него се описват всички условия, при които ще се продаде имотът, както и даденото капаро. Нужно е да се обърне изключително внимание при изготвянето и подписването на този документ, тъй като той задължава страните да следват разпоредбите му. Цената за написване на предварителен договор варира, в зависимост от цената на имота като минималната е 150 лева.

⏳ От агенцията за недвижими имоти ми казват да побързам да подпиша?

Агенциите за недвижими имоти в България от години пришпорват гражданите при сключване на сделките. Това е разбираемо, тъй като те имат интерес да вземат своя хонорар. Имотът няма да изчезне от пазара и няма да бъде купен за няколко дни. Нашето мнение е да се отдадете на размисъл и да се консултирате с добър адвокат преди да сключите важна за вас сделка.

💲 Колко струва консултацията с адвокат по недвижими имоти в София?

Адвокатската консултация в адвокатска кантора „Расташки“ се определя в зависимост от сложността на казуса и продължителността на работата по него. Средната цена за устна консултация е в размер на 100 лева.

🏠 Предлагате ли съдействие по цялата сделка до продажбата с нотариален акт?

Ние ще ви консултираме и ще вземем заедно най-добрите решения по време на целия процес на покупко-продажбата на вашия имот. От изготвянето и подписването на предварителния договор до изповядване на сделката с нотариален акт и вписването му в Имотния регистър към Агенция по вписванията.

💲 Колко струват адвокатските услуги?

Адвокатските възнаграждения се определят по законоустановен минимум, който се съдържа в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Имате нужда от съдействие с недвижим имот?
Адв. Расташки може да Ви съдейства със всички документи и изисквания.