call us icon
kantora@rastashki.com
0878 103 330

Правен блог

Не пропускайте професионалните юридически съвети от адвокати с експертен опит по казусите, които ви вълнуват в нашият правен блог. Без значение дали ви притеснява дело със застрахователен и административен характер или такова, свързано с покупко-продажбата на недвижими имоти, то се надяваме информацията, поместена тук да ви помогне да се ориентирате успешно в ситуацията, пред която сте изправели.

Как да осъдя държавата за вреди

През настоящата 2020 г. много от гражданите и юридическите лица – търговски дружества понесоха загуби и изтърпяха имуществени вреди във…

Как се обжалва акт за маска

Глоби за непоставена предпазна маска Поредната недомислица от страна на министерски съвет е Заповед РД-01-197, с която министър Кирил Ананиев…