call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516   |   0878 103 330

Правен блог

Не пропускайте професионалните юридически съвети от адвокати с експертен опит по казусите, които ви вълнуват в нашият правен блог. Без значение дали ви притеснява дело със застрахователен и административен характер или такова, свързано с покупко-продажбата на недвижими имоти, то се надяваме информацията, поместена тук да ви помогне да се ориентирате успешно в ситуацията, пред която сте изправели.

Дела за превишена скорост

Правилата за движение по пътищата са уредени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). На това юридическо основание органите на…

Договор за заем

В гражданския оборот често се стига до правния институт на договора за заем. Чрез него са възможни различни опции за…

Как се обжалва електронен фиш

Органите на реда имат правомощие да наложат санкции за твърдяно незаконосъобразно поведение от страна на гражданите и юридическите лица. Това…