call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516   |   0878 103 330

Правен блог

Не пропускайте професионалните юридически съвети от адвокати с експертен опит по казусите, които ви вълнуват в нашият правен блог. Без значение дали ви притеснява дело със застрахователен и административен характер или такова, свързано с покупко-продажбата на недвижими имоти, то се надяваме информацията, поместена тук да ви помогне да се ориентирате успешно в ситуацията, пред която сте изправели.

Как да прекратя договор

Договорите представляват двустранни и доброволни съглашения, които създават права и задължения за подписалите ги страни. В настоящата статия анализираме значимите…

Дела за превишена скорост

Правилата за движение по пътищата са уредени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). На това юридическо основание органите на…

Договор за заем

В гражданския оборот често се стига до правния институт на договора за заем. Чрез него са възможни различни опции за…