call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516   |   0878 103 330

Правен блог

Как да осъдя държавата за вреди

През настоящата 2020 г. много от гражданите и юридическите лица – търговски дружества понесоха загуби и изтърпяха имуществени вреди във…

Как се обжалва акт за маска

Глоби за непоставена предпазна маска Поредната недомислица от страна на министерски съвет е Заповед РД-01-197, с която министър Кирил Ананиев…