call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Правен блог

10-годишна давност за физически лица

Парламентът окончателно прие абсолютната 10-годишна давност за погасяване на задълженията на физически лица. Законовото определение за понятието „давност“ се дефинира…

Ревизия на физически лица

Данъчната проверка и издаването на ревизионен акт, представляват способи, посредством които се установяват данъчни задължения и задължения за внасяне на…

Как да осъдя държавата за вреди

През настоящата 2020 г. много от гражданите и юридическите лица – търговски дружества понесоха загуби и изтърпяха имуществени вреди във…