call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Правен блог

Дела за превишена скорост

Правилата за движение по пътищата са уредени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). На това юридическо основание органите на…

Договор за заем

В гражданския оборот често се стига до правния институт на договора за заем. Чрез него са възможни различни опции за…

Как се обжалва електронен фиш

Органите на реда имат правомощие да наложат санкции за твърдяно незаконосъобразно поведение от страна на гражданите и юридическите лица. Това…