call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516

Людмила Костова

Юрисконсулт
Людмила Костова
Людмила Костова
Юрисконсулт
За контакти
0883 445 516
rastashki.laws@gmail.com

Юрисконсулт Людмила Костова е възпитаник на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Между ноември 2017 г. – юни 2018 г. и ноември 2018 г. – юни 2019 г. е стажант към Софийски районен съд и Софийски градски съд по стажантската програма „Фулбрайт“. В края на 2019 г. се дипломира след успешно положени държавни изпити с отличен успех. След шестмесечен стаж към Министерство на правосъдието, придобива юридическа правоспособност през 2020 г. От юли същата година е редовен докторант по „Обща теория на правото“ в Катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в гр. София. Притежава разностранни интереси в областта както на частното, така и на публичното право. Владее френски и английски език, ползва още немски и испански език. През 2020 г. започва работа в адвокатска кантора „Расташки“ като юрисконсулт по административни и гражданскоправни дела.