call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516   |   0878 103 330

Служители

Ивета Стоянова

Адвокатски сътрудник Ивета Стоянова следва обучение в специалност  „Право“ в „Нов български университет“ гр. София. Работила е в сферата на изпълнителното производство,…

Людмила Костова

Юрисконсулт Людмила Костова е възпитаник на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Между ноември 2017 г. – юни 2018 г.…

Никола Благоев

Автобиография на главен юрист Никола Благоев Главен юрист Никола Благоев е възпитаник на юридическия факултет на Нов Български Университет. През 2013 г. се…

Христо Расташки

Автобиография на Адвокат Христо Расташки Адвокат Христо Расташки е възпитаник на юридическия факултет на Нов Български Университет. През 2013 г. се дипломира…