call us icon
kantora@rastashki.com
0878 103 330

Христина Панова

Христина Панова

Адвокатски сътрудник Христина Панова е възпитаник на юридическия факултет на Университетът за национално и световно стопанство. През 2020г. завършва образованието си в…

Никола Благоев

Автобиография на главен юрист Никола Благоев Главен юрист Никола Благоев е възпитаник на юридическия факултет на Нов Български Университет. През 2013 г. се…

Христо Расташки

Автобиография на Адвокат Христо Расташки Адвокат Христо Расташки е възпитаник на юридическия факултет на Нов Български Университет. През 2013 г. се дипломира…