call us icon
kantora@rastashki.com
0883 445 516   |   0878 103 330

Категория

Правни съвети

10-годишна давност за физически лица

Парламентът окончателно прие абсолютната 10-годишна давност за погасяване на задълженията на физически лица. Законовото определение за понятието „давност“ се дефинира като период…

Ревизия на физически лица

Данъчната проверка и издаването на ревизионен акт, представляват способи, посредством които се установяват данъчни задължения и задължения за внасяне на осигурителни вноски,…

Как да осъдя държавата за вреди

През настоящата 2020 г. много от гражданите и юридическите лица – търговски дружества понесоха загуби и изтърпяха имуществени вреди във връзка с…

Как се обжалва акт за маска

Глоби за непоставена предпазна маска Поредната недомислица от страна на министерски съвет е Заповед РД-01-197, с която министър Кирил Ананиев задължава всички…